ข้อมูลผู้ขาย
  • วนิดา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0800437660
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย รับแปลผลสถิติ spss
 
research108.com เป็นผู้ให้บริการด้านงานวิจัย ให้บริการรับปรึกษางานวิจัย จัดทำงานวิจัยและแก้ไขงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 
 
งานบริการประกอบด้วย
1.  การเขียนในส่วนของบทนำ (Introduction)
2.  การรวบรวมและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review)
3.  การเขียนระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology)
4.  การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis result)
(วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS : Statistical Package for the Social Sciences)
5.  การเขียนสรุปผลการวิจัย (Conclusion)
 
หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการคำปรึกษาด้านงานวิจัยหรือต้องการผู้ช่วยให้งานวิจัยของท่านสำเร็จได้ตามเป้าหมายและเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพด้วยผู้จัดทำที่มีประสบการณ์และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับท่านได้
 
จุดเด่นที่จะได้รับจากการใช้บริการ research108.com 
1.  ผู้จัดทำมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย
2.  รับประความถูกต้องของเนื้อหางาน
3.  จัดทำงานวิจัยที่ได้รับการว่าจ้างให้เสร็จตามกำหนดเวลา รับผิดชอบงาน ไม่ทิ้งงาน
4.  แก้ไขงานวิจัยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5.  ให้คำปรึกษาและอธิบายวิธีการทำงานวิจัยให้ลูกค้าทราบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
6.  ผลงานวิจัยที่จัดทำเป็นงานใหม่ทุกชิ้น ไม่มีการทำซ้ำหรือการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
7.  จัดทำด้วยรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัย
8.  ข้อมูลทฤษฎีต่าง ๆ ได้มาจากแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น จากห้องสมุดหรือฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมส่งข้อมูลประกอบให้ลูกค้าอ่านเพิ่มเติมได้
9.  สามารถนัดพบเพื่อคุยรายละเอียดงานวิจัยหรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ จากผู้จัดทำตามที่ลูกค้าต้องการได้
10.  การรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
 
ผู้สนใจต้องการคำปรึกษาด้านงานวิจัยหรือต้องการผู้ช่วยงานด้านวิจัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
Tel. 080-043-7660 / 098-940-5008
(เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00-21:00 น.)
www.research108.com
E-mail : info@research108.com
Line ID : research108 / add by phone 0989405008
(E-mail & Line ID ติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
TAG: รับทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับทำ IS

 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
No. #1039 Catalog ธุรกิจ งาน > ธุริกจ งาน อื่นๆ
Demand ขาย Price 2,000 บาท
View 62 ครั้ง Contact 0800437660

กำลังโหลดข้อมูล