ข้อมูลผู้ขาย
  • วิตามิน
  • ชลบุรี
  • 0860355199
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Anova T-Test F-Test และสถิติอื่นๆ รับเขียนบทคัดย่อ รับแก้ไขงานด่วน
 
โทร. 0860355199  “  วิตามิน ”
E-mail :  vitamintb2@gmail.com
http://รับทำงานวิจัย.blogspot.com
http://researchspss.com
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
No. #755 Catalog ธุรกิจ งาน > ธุริกจ งาน อื่นๆ
Demand ขาย Price 9 บาท
View 70 ครั้ง Contact 0860355199

กำลังโหลดข้อมูล