ข้อมูลผู้ขาย
  • ธนัต
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0807548989
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
รับวิเคราะห์ SPSS จากการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐานด้วย ANOVA วิเคราะห์ Chi-Square Pearson's Correlation สถิติอื่นๆ
 
โทร. 0807548989  “ ธนัต ”
E-mail :  alphaspss@gmail.com
http://รับจ้างวิจัย.blogspot.com
http://รับทำงานวิจัย.com 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
No. #757 Catalog ธุรกิจ งาน > ธุริกจ งาน อื่นๆ
Demand ขาย Price 9 บาท
View 129 ครั้ง Contact 0807548989

กำลังโหลดข้อมูล