ข้อมูลผู้ขาย
  • Study Overseas Centre
  • กรุงเทพมหานคร
  • 02-255-7591, 02-655-
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
เชิญพบเจาหนาที่จาก UTS
วันเสารที่ 22 กรกฎาคม 2560
บายสองถึงบายสามโมงครึ่ง
ณ study overseas centre
 
 
สวัสดีคะ พี่ๆ มีขาวดีเรียนตอที่นี่ University of Technology Sydney-UTS #พิเศษสุดสําหรับนองๆที่ จบ #International #Program เขาเรียนตอไดเลยโดย #ไมตองสอบ #IELTS/TOEFL
#หลักสูตรยอดฮิต เรียน 2 ปได 2 ปริญญากับ Master of Engineering Management & MBA และนอกจากนี้ยังมีหลักสูตร อื่นๆที่นาสนใจอีกมากมาย หรือ Master of engineering ดวย major มีใหเลือกมากมาย
 
 
สอบถามพี่ๆ เพิ่มเติม โทร. 02 2557592, 02 2559950, 02 65556479 หรือ hot-line 081 3532864 Email: inquiries@studyoverseas.co.th , Line ID: study.soc หรือ เยี่ยมเว็บไซต www.studyoverseas.co.th, www.facebook.com/socstaff

 
 

ตองขออภัยหากขอความนี้รบกวนนองๆที่ไมตองการรับ ขอมูลนะครับ

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
No. #766 Catalog การศึกษา > ศึกษาต่อต่างประเทศ
Demand ขาย Price 0 บาท
View 201 ครั้ง Contact 02-255-7591, 02-655-

กำลังโหลดข้อมูล